bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Spis telefonów

 

Bezpośrednie wybieranie numerów wewnętrznych wg schematu 17 86 43 XXX
(XXX - to 3 cyfrowy numer wewnętrzny)

 

Centrala 17 86 43 312
Dyrekcja 
Sekretariat Dyrektora 17 86 43 313
Sekretariat Dyrektora fax 17 85 32 770
17 86 43 299
Dyrektor 17 86 43 313
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 17 86 43 298
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 17 86 43 266
Pielęgniarka Naczelna 17 86 43 202
Kancelaria i Archiwum Zakładowe 17 86 43 270
Izba Przyjęć 17 85 33 459
Rejestracja Izby Przyjęć 17 86 43 219
Izba Przyjęć 17 86 43 221
Kierownik 17 86 43 324
Gabinet Oddziałowej 17 86 43 321
Lekarz Izby Przyjęć 17 86 43 321
Dyżurka Pielęgniarek 17 86 43 295
Poradnie Specjalistyczne 
Rejestracja 17 86 43 347/348
Kierownik 17 86 43 349
Poradnia Badań Profilaktycznych 17 86 43 331/304
Poradnia Chirurgiczna 17 86 43 241
Poradnia Dermatologiczna 17 86 43 205
Poradnia Diabetologiczna 17 86 43 206
Poradnia Endokrynologiczna 17 86 43 205
Poradnia Ginekologiczna 17 86 43 276
Poradnia Kardiologiczna 17 86 43 218
Poradnia Laryngologiczna 17 86 43 216
Poradnia Logopedyczna 17 86 43 293
Poradnia Neurologiczna 17 86 43 325
Poradnia Okulistyczna 17 86 43 213
Poradnia Pulmonologiczna 17 86 43 317
Poradnia Reumatologiczna 17 86 43 332
Poradnia Rehabilitacyjna 17 86 43 325
Poradnia Urologiczna 17 86 43 276
Gabinet Zabiegowy 17 86 43 258
Poradnia Psychiatryczna 
Rejestracja 17 86 43 222
Kierownik 17 86 43 297
Gabinety lekarskie 17 86 43 278/341/345
Poradnia Psychologiczna 
Rejestracja 17 86 43 222
Gabinety psychologów 17 86 43 329/226/223
POZ - Lekarze Rodzinni 
Rejestracja 17 86 43 310/280
lek. med. P. Stawiarski 17 86 43 267
lek. med. A. Jamro 17 86 43 354
lek. med. S. Szostakiewicz 17 86 43 306
lek. med. M. Szymczak 17 86 43 339
lek. med. E. Rogozińska 17 86 43 268
lek. med. K. Prokopowicz 17 86 43 248
lek. med. A. Mendyka-Przydział 17 86 43 342
Pielęgniarki Środowiskowe 17 86 43 254
Położna 17 86 43 293
Punkt Szczepień 17 86 43 342
Pracownie Diagnostyczne 
Pracownia RTG 17 86 43 230
Pracownia RTG - Kierownik 17 86 43 214
Pracownia USG 17 86 43 228
Pracownia EEG 17 86 43 205
Pracownia Endoskopii i Gastroskopii - Sekretariat 17 86 43 261
Pracownia Endoskopii i Gastroskopii 17 86 43 355
Pracownia EKG 17 86 43 332
Pracownia Spirometrii 17 86 43 332
Pracownia Kontroli Urządzeń Wszczepialnych Serca 17 86 43 257
Dział Fizjoterapii 
Kierownik 17 86 43 330
Sekretariat 17 86 43 259
Sala Ćwiczeń 17 86 43 340
Masażyści 17 86 43 233
Fizykoterapia 17 86 43 252
Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Endoskopii Zabiegowej
Kierownik Oddziału 17 86 43 275
Sekretariat 17 86 43 227
Lekarze Oddziału 17 86 43 271
Dyżurka Pielęgniarek 17 86 43 237
Pielęgniarka Oddziałowa 17 86 43 236
Gabinet Zabiegowy 17 86 43 291
Oddział Chorób Wewnętrznych 
Kierownik Oddziału 17 86 43 239
Sekretariat 17 86 43 260
Gabinet Lekarski 17 86 43 289
Pielęgniarka Oddziałowa 17 86 43 220
Sala Intensywnego Nadzoru Internistycznego 17 86 43 211
Próby Wysiłkowe 17 86 43 277
Pracownia Holtera, EKG 17 86 43 277
Oddział Neurologiczny
Kierownik Oddziału 17 86 43 265
Sekretariat 17 86 43 260
Gabinet Lekarski 17 86 43 871
Pielęgniarka Oddziałowa 17 86 43 243
Gabinet Zabiegowy 17 86 43 264
Sala Udarowa 17 86 43 251
Oddział Kardiologiczny 
Kierownik Oddziału 17 86 43 285
Sekretariat 17 86 43 273
Gabinet Lekarski 17 86 43 209/263
Pielęgniarka Oddziałowa 17 86 43 351
Dyżurka Pielęgniarek 17 86 43 247
Gabinet Zabiegowy 17 86 43 281/229
Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 17 86 43 308
Pracownia Radiologii Zabiegowej 
Kierownik Pracowni 17 86 43 322
Lekarze Pracowni 17 86 43 364
Pielęgniarka Koordynująca 17 86 43 217
Technicy 17 86 43 346
Sterownia 17 86 43 282
Telefon zawałowy 881 232 888
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Kierownik Oddziału 17 86 43 244
Lekarze Oddziału 17 86 43 284
Dyżurka Pielęgniarek 17 86 43 225
Pielegniarka Oddziałowa OIT 17 86 43 245
Blok Operacyjny 
Pielęgniarka Oddziałowa 17 86 43 232
Dyżurka pielęgniarek 17 86 43 231
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 
Kierownik Oddziału 17 86 43 253
Sekretariat 17 86 43 358
Pielęgniarka Oddziałowa 17 86 43 358
Lekarze Oddziału 17 86 43 357
Dyżurka Pielęgniarek 17 86 43 359
Sala Ćwiczeń 17 86 43 356/360
Gabinet Fizykoterapeutów 17 86 43 361
Logopeda 17 86 43 286
Apteka 
Apteka Zakładowa 17 86 43 246
Dział Księgowości 
Kasa 17 86 43 272
Księgowość 17 86 43 301
17 86 43 279
17 86 43 362
17 86 43 344
Płace 17 86 43 311
Dział Kadr i Spraw Socjalnych 
Kierownik Działu 17 86 43 256
Inspektorzy ds. Kadr 17 86 43 204
Umowy 17 86 43 320
Dział Informatyki, Rozliczeń i Statystyki Medycznej 
Kierownik Działu 17 86 43 353
Statystyka 17 86 43 315
Informatyk - Dariusz Bąk 17 86 43 255
Informatyk - Paweł Lalicki 17 86 43 203
Informatyk - Daniel Skrzypek 17 86 43 203
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 
Kierownik Działu 17 86 43 215
Zaopatrzenie 17 86 43 262
Magazyn Centralny 17 86 43 250
Kontrola Zarządcza 17 86 43 274
Dział Eksploatacji, Inwestycji i Remontów 
Kierownik Działu 17 86 43 201
Z-ca Kierownika 17 86 43 300
Eksploatacja sprzętu medycznego 17 86 43 302
Naprawa sprzętu medycznego 17 86 43 224
Elektrycy 17 86 43 224
Hydraulicy 17 86 43 212
Portiernia 17 86 43 200
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik  17 86 43 305
Referent  17 86 43 294
Samodzielne stanowiska 
Pełnomocnik ds. Organizacji i Nadzoru Realizacji Świadczeń Zdrowotnych 17 86 43 353
Pełnomocnik ds. Jakości 17 86 43 292
Pielęgniarka Epidemiologiczna 17 86 43 202
Koordynator Procesu Leczenia Onkologicznego 17 86 43 287,
530 049 130
Dietetyk Szpitalny 17 86 43 283
Specjalista ds. Obronnych 17 86 43 309
Radca Prawny 17 86 43 380
Inspektor Ochrony Danych 17 86 43 292
Inspektor ds. BHP 17 86 43 305
Inspektor ds. p. poż. 17 86 43 305
Pełnomocnik Dyrektora ds. Weteranów 17 86 43 222
Pralnia 17 86 43 208
Centralna Sterylizacja 17 86 43 240

 Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 11.08.2022
Dokument z dnia: 05.05.2013
Dokument oglądany 21667 razy