bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Biuletyn informacji publicznej

Informujemy, że 7 marca 2023 roku został uruchomiony nowy Biuletyn Informacji Publicznej SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie pod adresem https://bip.szpitalmsw.rzeszow.pl

Dotychczasowy BIP przestaje funkcjonować, ale wszystkie dane w nim zgromadzone nie tracą swojej ważności. Będzie on nadal dostępny jako archiwum pod adresem https://archbip.szpitalmsw.rzeszow.pl

W nowym BIP znajdują się aktualne informacje oraz informacje publiczne przeniesione z dotychczas funkcjonującego biuletynu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci strony internetowej.

Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których publikowane są informacje. Obowiązek ich publikowania regulują:

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

 

 

AktualnościOpublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 07.03.2023
Dokument z dnia: 14.12.2012
Dokument oglądany 1379585 razy